Sweden

Home - Sweden

Lindesborgsskolan

Lindesborgsskolan är den största skolan i Tomelilla för elever i åldern 6-12 år. Vi har 304 elever just nu. Skolan byggdes 1975 och omges av stora ytor för aktiviteter både sommar- och vintertid.

Av praktiska orsaker är verksamheten delad i arbetslag men det är viktigt att alla känner ett gemensamt ansvar för allas välbefinnande. Vi har också gemensamma aktiviter för hela skolan, som t.ex. olika tema, sportevenemang och Lucia.

Skollunch serveras varje dag till alla elever. Det är gratis och det erbjuds alltid alternativa rätter.

Skolan har ett eget bibliotek som används flitigt av eleverna. Det finns också salar för slöjd, både textil och trä.

 

Lindesborgsskolan

Lindesborgsskolan is the biggest school in Tomelilla for pupils from 6-12 years old. We have 304 students at the moment. The school was built 1975 and is surrounded by big areas for activities both in summer- and wintertime.

For practical reasons are all students and staff divided into three teams but it´s important that we all feel responsible for everybodies well-being. We have also activities in which all take part, such as different themes, sportevent and Lucia. 

Lunch is served every day for all children. It´s free and there is always an alternative dish.

The school has its own library which is well used by the students. We have also special rooms for craft, both textile and woodwork.

Home - Sweden